Andre ordninger

Kompensasjonsordningen for næringslivet gir foretak med stort inntektsbortfall som følge av virusutbruddet en økonomisk kompensasjon. Ordningen forvaltes av Skatteetaten. Regjeringens tiltakspakker påvirker for øvrig flere tjenester for næringslivet som Skatteetaten forvalter.

Det finnes andre ordninger fra andre aktører som kan være relevant for foretak:

Du kan lese mer fra regjeringen om koronasituasjonen.