Andre ordninger

Kompensasjonsordningen for næringslivet gir foretak med stort inntektsbortfall som følge av virusutbruddet en økonomisk kompensasjon. Ordningen forvaltes av Skatteetaten. Regjeringens tiltakspakker påvirker for øvrig flere tjenester for næringslivet som Skatteetaten forvalter.

Andre ordninger som kan være relevante:

Du kan lese mer fra regjeringen om koronasituasjonen.