Bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører

I forbindelse kompensasjonsordningen skal det utarbeides to typer bekreftelser av revisor eller autorisert regnskapsfører.

Disse bekreftelsene skal sendes inn i forbindelse med skattemelding/årsoppgjør. Bekreftelse på innholdet i søknaden skal bare legges frem uoppfordret dersom foretaket har fått tildelt ett eller flere månedlige tilskudd over 15 000 kroner. Skatteetaten kan også be om å få disse fremlagt ved kontroll.

Det har kommet en endring i § 4-5. Skatteetaten kan kreve bekreftelse fra revisor. Dette gjelder også i de tilfeller autorisert regnskapsfører har laget bekreftelse eller skal lage. Dette gjelder for begge typer bekreftelse. 

Dersom vi krever revisorbekreftelse for en ikke revisjonspliktig virksomhet, vil det medføre ekstrakostnader, da vi antar at de aller fleste av disse virksomhetene vil engasjere sin regnskapsfører til å utstede bekreftelse(ne). Før fristen for innsending av skattemelding for inntekt og formue, vet vi heller ikke om øvrige virksomheter har valgt å benytte sin revisor eller sin autoriserte regnskapsfører for å utstede bekreftelse(ne). Utgangspunktet er derfor at denne bestemmelsen skal brukes med varsomhet. Vi skal bare be om revisorbekreftelse særskilt der vi finner at det foreligger en risiko for feil eller misligheter, tilsiktede eller utilsiktede.