Så mye tilskudd kan foretaket få

Her får du vite hvordan ordningen fungerer og hvor mye tilskudd foretaket kan få.

For at foretaket skal få tilskudd må det innfri noen bestemte kriterier. Blant annet må foretaket ha hatt et omsetningsfall som følge av virusutbruddet. Størrelsen på tilskuddet beregnes ut fra en andel av foretakets faste, uunngåelige kostnader.

For at kompensasjonsordningen skal virke best mulig etter sitt formål, er det foretatt noen justeringer i regelverket fra ordningen trådte i kraft for mars måned og frem til i dag.

Hvor mye tilskudd foretaket kan få, kommer an på hvor stort omsetningsfall foretaket har hatt på grunn av virusutbruddet.

For mars, april og mai gjaldt det egne beregningsregler for foretak som var pålagt stengt av staten, for eksempel frisører og fysioterapeuter.

For den måneden foretaket søker tilskudd for i 2020 skal du oppgi inntekt fra salg av leverte varer og utførte tjenester, selv om leveransene ikke er fakturert. Salg av varer og tjenester må være innenfor næringer som faller inn under ordningen i Norge.

Dersom foretaket mottar ytelser i form av tilskudd, støtte eller andre utbetalinger for samme måned som det er søkt om tilskudd etter denne ordningen, må disse ytelsene oppgis i søknaden. Dette kan for eksempel være ytelser fra NAV som erstatter tapt inntekt, herunder kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere. Det samme gjelder ytelser fra andre tilskuddsordninger eller forsikringsordninger, for eksempel fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. Dersom slike ytelser først blir kjent etter at tilskudd under kompensasjonsordningen er utbetalt, plikter tilskuddsmottaker å oppgi dette til Skatteetaten. Dette gjøres gjennom å sende inn en ny søknad og oppgi disse ytelsene i den nye søknaden.

Du må også oppgi gaver fra privatpersoner som samlet er på 3 000 kroner eller mer i tilskuddsmåneden.

For de andre måneder enn tilskuddsmåneden skal du bare oppgi omsetning fra salg av leverte varer og utførte tjenester.

Inntekt eller avkastning fra kapital, fast eiendom eller andre finansielle eiendeler skal ikke tas med. Leieinntekter fra fast eiendom skal likevel tas med.

Slik beregner du omsetningsfallet

Hvordan omsetningsfallet skal beregnes er avhengig av etableringstidspunktet for foretaket. Det avgjørende er om foretaket var etablert i samme måned i fjor som det nå søkes tilskudd for eller ikke.

Denne formelen skal da brukes for å finne omsetningsfallet:

Eksempel på utregning av omsetningsfall for foretak som ble etablert i august 2019 eller tidligere:

Foretak A har hatt følgende omsetning:

 • Januar 2019: 40 000 kr
 • Februar 2019: 60 000 kr (gjennomsnitt for januar og februar er 50 000 kr)
 • August 2019: 70 000 kr
 • Januar 2020: 110 000 kr
 • Februar 2020: 90 000 kr (gjennomsnitt for januar og februar er 100 000 kr)
 • August 2020: 20 000 kr fra salg av varer og tjenester, samt 5 000 kr i tilskudd i forbindelse med virusutbruddet.

Omsetningsfallet beregnes til 82,14 %. Siden omsetningsfallet er over 30 %, kan foretak A søke om tilskudd for august 2020.

Denne formelen skal da brukes for å finne omsetningsfallet:

Omsetningsfall skal også regnes på grunnlag av omsetning i januar og februar 2020 dersom foretaket ikke hadde omsetning i samme måned i fjor som tilskuddsmåneden, eller dersom foretaket hadde null i omsetning samlet for januar og februar 2019.

Eksempel på utregning av omsetningsfall for foretak som ikke ble etablert i samme måned i fjor som det søkes tilskudd for i 2020:

Foretak B ble etablert i desember 2019. Foretaket har hatt følgende omsetning disse månedene:

 • Januar 2020: 220 000 kr
 • Februar 2020: 180 000 kr (gjennomsnitt januar og februar = 200 000)
 • August 2020: 170 000
 • Foretak B har ikke mottatt andre tilskudd for august 2020 i forbindelse med virusutbruddet

(200 000 – 170 000) / 200 000 = 15 %

Siden omsetningsfallet er mindre enn 30 %, kan foretak B ikke søke om tilskudd for august 2020.

Hvordan omsetningsfallet skal beregnes er avhengig av etableringstidpunktet for foretaket. Det avgjørende er om foretaket var etablert i samme måned i fjor som det nå søkes tilskudd for eller ikke.

Denne formelen skal da brukes for å finne omsetningsfallet:

For å benytte denne formelen, må foretak som søker tilskudd for juni 2020 være etablert i juni 2019 eller tidligere. Dersom søknaden gjelder tilskudd for juli 2020, må foretaket være etablert i juli 2019 eller tidligere.

Eksempel på utregning av omsetningsfall for foretak som var etablert i samme måned i fjor som det søkes tilskudd for i 2020:

Foretak A har hatt følgende omsetning:

 • Januar 2019: 40 000 kr
 • Februar 2019: 60 000 kr (gjennomsnitt for januar og februar er 50 000 kr)
 • Juni 2019: 70 000 kr
 • Januar 2020: 110 000 kr
 • Februar 2020: 90 000 kr (gjennomsnitt for januar og februar er 100 000 kr)
 • Juni 2020: 20 000 kr fra salg av varer og tjenester, samt 5 000 kr i tilskudd i forbindelse med virusutbruddet.

Omsetningsfallet beregnes til 82,14 %. Siden omsetningsfallet er over 30 %, kan foretak A søke om tilskudd for juni 2020.

Denne formelen skal da brukes for å finne omsetningsfallet:

(Gjennomsnittlig omsetning jan-feb 2020 – Inntekter fra salg av varer og tjenester i tilskuddsmåneden) / Gjennomsnittlig omsetning jan-feb 2020

For å benytte denne formelen må foretak som søker tilskudd for juni 2020 være etablert i juli 2019 eller senere. Dersom søknaden gjelder tilskudd for juli 2020, må foretaket være etablert i august 2019 eller senere.

Omsetningsfall skal også regnes på grunnlag av omsetning i januar og februar 2020 dersom foretaket ikke hadde omsetning i samme måned i fjor som tilskuddsmåneden, eller dersom foretaket hadde null i omsetning samlet for januar og februar 2019.

Eksempel på utregning av omsetningsfall for foretak som ikke var etablert i samme måned i fjor som det søkes tilskudd for i 2020:

Foretak B ble etablert i september 2019. Foretaket har hatt følgende omsetning disse månedene:

 • Januar 2020: 220 000 kr
 • Februar 2020: 180 000 kr (gjennomsnitt januar og februar = 200 000)
 • Juni 2020: 170 000
 • Foretak B har ikke mottatt andre tilskudd for juni 2020 i forbindelse med virusutbruddet

(200 000 – 170 000) / 200 000 = 15 %

Siden omsetningsfallet er mindre enn 30 %, kan foretak B ikke søke om tilskudd for juni 2020.

Denne formelen skal da brukes for å finne omsetningsfallet:

Omsetningsfall (i %) for foretak etablert mars 2019 eller tidligere =

Eksempel på utregning av omsetningsfall for foretak etablert i mars 2019 eller tidligere:

Foretak A har hatt følgende omsetning:

 • Januar 2019: 40 000 kr
 • Februar 2019: 60 000 kr (gjennomsnitt for januar og februar er 50 000 kr)
 • Mars 2019: 70 000 kr
 • Januar 2020: 110 000 kr
 • Februar 2020: 90 000 kr (gjennomsnitt for januar og februar er 100 000 kr)
 • Mars 2020: 20 000 kr fra salg av varer og tjenester, samt 5000 kr i tilskudd i forbindelse med virusutbruddet.

 

Omsetningsfallet beregnes da til 82,14 %. Siden omsetningsfallet er over 20 %, kan foretak A søke om tilskudd for mars 2020.

Denne formelen skal da brukes for å finne omsetningsfallet:

Omsetningsfall (i %) for foretak etablert april 2019 eller senere =

Omsetningsfall skal også regnes på grunnlag av omsetning i januar og februar 2020 dersom foretaket ikke hadde omsetning i samme måned i fjor som tilskuddsmåneden, eller dersom foretaket hadde null i omsetning samlet for januar og februar 2019.

Eksempel på utregning av omsetningsfall for foretak etablert april 2019 eller senere:

Foretak B ble etablert i juli 2019. Foretaket har hatt følgende omsetning disse månedene:

 • Januar 2020: 220 000 kr
 • Februar 2020: 180 000 kr (gjennomsnitt januar og februar = 200 000)
 • Mars 2020: 170 000
 • Foretak B har ikke mottatt andre tilskudd for mars 2020 i forbindelse med virusutbruddet

Siden omsetningsfallet er mindre enn 20 %, kan foretak B ikke søke om støtte for mars 2020.

Denne formelen skal da brukes for å finne omsetningsfallet:

Omsetningsfall (i %) for foretak etablert april 2019 eller tidligere =

Eksempel på utregning av omsetningsfall for foretak etablert i april 2019 eller tidligere:

Foretak A har hatt følgende omsetning:

 • Januar 2019: 40 000 kr
 • Februar 2019: 60 000 kr (gjennomsnitt for januar og februar er 50 000 kr)
 • April 2019: 70 000 kr
 • Januar 2020: 110 000 kr
 • Februar 2020: 90 000 kr (gjennomsnitt for januar og februar er 100 000 kr)
 • April 2020: 20 000 kr fra salg av varer og tjenester, samt 5000 kr i tilskudd i forbindelse med virusutbruddet.

Omsetningsfallet beregnes da til 82,14 %. Siden omsetningsfallet er over 30 %, kan foretak A søke om tilskudd for april 2020.

Denne formelen skal da brukes for å finne omsetningsfallet:

Omsetningsfall (i %) for foretak etablert mai 2019 eller senere =

Eksempel på utregning av omsetningsfall for foretak etablert mai 2019 eller senere:

Foretak B ble etablert i juli 2019. Foretaket har hatt følgende omsetning disse månedene:

 • Januar 2020: 220 000 kr
 • Februar 2020: 180 000 kr (gjennomsnitt januar og februar = 200 000)
 • April 2020: 170 000
 • Foretak B har ikke mottatt andre tilskudd for mars 2020 i forbindelse med virusutbruddet

Siden omsetningsfallet er mindre enn 30 %, kan foretak B ikke søke om støtte for april 2020.

Denne formelen skal da brukes for å finne omsetningsfallet:

Omsetningsfall (i %) for foretak etablert mai 2019 eller tidligere =

Eksempel på utregning av omsetningsfall for foretak etablert i mai 2019 eller tidligere:

Foretak A har hatt følgende omsetning:

 • Januar 2019: 40 000 kr
 • Februar 2019: 60 000 kr (gjennomsnitt for januar og februar er 50 000 kr)
 • Mai 2019: 70 000 kr
 • Januar 2020: 110 000 kr
 • Februar 2020: 90 000 kr (gjennomsnitt for januar og februar er 100 000 kr)
 • Mai 2020: 20 000 kr fra salg av varer og tjenester, samt 5000 kr i tilskudd i forbindelse med virusutbruddet.

Omsetningsfallet beregnes da til 82,14 %. Siden omsetningsfallet er over 30 %, kan foretak A søke om tilskudd for mai 2020.

Denne formelen skal da brukes for å finne omsetningsfallet:

Omsetningsfall (i %) for foretak etablert juni 2019 eller senere =

Eksempel på utregning av omsetningsfall for foretak etablert juni 2019 eller senere:

Foretak B ble etablert i juli 2019. Foretaket har hatt følgende omsetning disse månedene:

 • Januar 2020: 220 000 kr
 • Februar 2020: 180 000 kr (gjennomsnitt januar og februar = 200 000)
 • Mai 2020: 170 000
 • Foretak B har ikke mottatt andre tilskudd for mai 2020 i forbindelse med virusutbruddet

Siden omsetningsfallet er mindre enn 30 %, kan foretak B ikke søke om støtte for mai 2020.

Slik beregner du tilskudd

For å beregne tilskudd for august 2020, trenger du å vite to ting:

 • Hvor stort omsetningsfall foretaket har for den måneden du søker tilskudd for (se beregningsformler over)
 • Summen av foretakets faste, uunngåelige kostnader for tilskuddsmåneden

Justeringsfaktoren for august måned er 0,5. Det betyr at foretaket kan få dekket inntil 50 % av de faste, uunngåelige kostnadene.

Her er formelen for beregning av tilskudd:

Eksempel på utregning av tilskudd:

Foretak A har et omsetningsfall for august 2020 med 75 %. Summen av foretak A sine faste, uunngåelige kostnader i august 2020 er 50 000 kroner.

0,75 x 50 000 kroner x 0,5 = 18 750 kroner

Eksempel på utregning av tilskudd:

Foretak B har et omsetningsfall for august 2020 på 40 %. Summen av foretak B sine faste, uunngåelige kostnader i august 2020 er 100 000 kroner.

0,40 x 100 000 kroner x 0,5 = 20 000 kroner

 

For å beregne tilskudd for juni og juli 2020, trenger du å vite to ting:

 • Hvor stort omsetningsfall foretaket har for den måneden du søker tilskudd for (se beregningsformler over)
 • Summen av foretakets faste, uunngåelige kostnader for tilskuddsmåneden

Justeringsfaktoren for juni og juli måned er 0,7. Det betyr at foretaket kan få dekket inntil 70 % av de faste, uunngåelige kostnadene.

Her er formelen for beregning av tilskudd:

Eksempel på utregning av tilskudd:

Foretak A har et omsetningsfall for juni 2020 med 75 %. Summen av foretak A sine faste, uunngåelige kostnader i juni 2020 er 50 000 kroner.

0,75 x 50 000 kroner x 0,7 = 26 250 kroner

Eksempel på utregning av tilskudd:

Foretak B har et omsetningsfall for juli 2020 på 40 %. Summen av foretak B sine faste, uunngåelige kostnader i juli 2020 er 100 000 kroner.

0,40 x 100 000 kroner x 0,7 = 28 000 kroner

For å beregne tilskudd for mai 2020, trenger du å vite tre ting:

Omsetningsfall mai 2020
x Faste, uunngåelige kostnader mai 2020
x Justeringsfaktor 0,9

Omsetningsfall mai 2020
x Faste, uunngåelige kostnader mai 2020
x Justeringsfaktor 0,8

For å beregne tilskudd for april 2020, trenger du å vite tre ting:

Dersom foretaket er pålagt av staten å stenge, skal denne formelen brukes:

Eksempel på utregning av tilskudd for foretak som er pålagt av staten å stenge:

Foretak A er pålagt av staten å stenge. Omsetningsfallet for april 2020 er 75 %. Summen av foretak A sine faste, uunngåelige kostnader i april 2020 er 50 000 kroner

Dersom foretaket ikke er pålagt av staten å stenge, skal denne formelen brukes:

Eksempel på utregning av tilskudd for foretak som ikke er pålagt av staten å stenge:

Foretak C er ikke pålagt av staten å stenge. Omsetningsfallet for april 2020 er 40 %. Summen av foretak C sine uunngåelige, faste kostnader i april 2020 er 100 000 kroner

For å beregne tilskudd for mars 2020, trenger du å vite tre ting:

Dersom foretaket er pålagt av staten å stenge, skal denne formelen brukes:

Eksempel på utregning av tilskudd for foretak som er pålagt av staten å stenge:

Foretak A er pålagt av staten å stenge. Omsetningsfallet for mars 2020 er 75 %. Summen av foretak A sine faste, uunngåelige kostnader i mars 2020 er 50 000 kroner

Dersom foretaket ikke er pålagt av staten å stenge, skal denne formelen brukes:

Eksempel på utregning av tilskudd for foretak som ikke er pålagt av staten å stenge:

Foretak C er ikke pålagt av staten å stenge. Omsetningsfallet for mars 2020 er 40 %. Summen av foretak C sine uunngåelige, faste kostnader i mars 2020 er 100 000 kroner

Tilskuddet kan begrenses etter følgende regler:

 • Hvis beregnet tilskudd er under 5000 kroner, vil tilskuddet ikke bli utbetalt.
 • Hvis beregnet tilskudd er over 30 millioner kroner, vil beløpet over 30 millioner kroner halveres når tilskuddet utbetales.
 • For juni og juli måned kan tilskuddet ikke overstige 70 millioner kroner. For mars, april og mai måned kan tilskuddet ikke overstige 80 millioner kroner.
 • Som hovedregel kan ikke tilskuddet overstige omsetningsfallet i kroner som skyldes virusutbruddet.
 • Hvis foretaket har gått med underskudd, kan tilskuddet bli redusert avhengig av størrelsen på underskuddet, etter en særskilt beregningsmetode.
 • Fra og med april måned kan beregnet normalomsetning for tilskuddsmåned 2020 ikke settes mer enn fem ganger høyere eller 20 % lavere enn faktisk omsetning i tilsvarende måned i 2019.
 • For mars og april må foretak som ikke er stengt av staten selv dekke en egenandel på henholdsvis 10 000 kroner og 5 000 kroner av de faste, uunngåelige kostnadene.

Har du spørsmål?

Kontakt oss