Så mye tilskudd kan foretaket få

Her får du vite hvordan ordningen fungerer og hvor mye tilskudd foretaket kan få.

For at foretaket skal få tilskudd må det innfri noen bestemte kriterier. Blant annet må foretaket ha hatt et omsetningsfall som følge av virusutbruddet. Størrelsen på tilskuddet beregnes ut fra en andel av foretakets faste, uunngåelige kostnader.

Hvor mye tilskudd foretaket kan få, kommer an på to ting:

 1. Hvor stort omsetningsfall foretaket har hatt på grunn av virusutbruddet.
 2. Om foretaket er pålagt å stenge av staten. Dette gjelder for eksempel frisører og fysioterapeuter

For den måneden du søker tilskudd for i 2020 skal du oppgi inntekt fra salg av leverte varer og utførte tjenester, selv om leveransene ikke er fakturert. Salg av varer og tjenester må være innenfor næringer som faller inn under ordningen i Norge.

Dersom dere mottar ytelser i form av tilskudd, støtte eller andre utbetalinger for samme måned som det er søkt om tilskudd for, må disse ytelsene oppgis i søknaden. Dette kan for eksempel være ytelser fra NAV som erstatter tapt inntekt, herunder kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere. Det samme gjelder ytelser fra andre tilskuddsordninger eller forsikringsordninger, for eksempel fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. Dersom slike ytelser først blir kjent etter at tilskudd under kompensasjonsordningen er utbetalt, plikter tilskuddsmottaker å oppgi dette til Skatteetaten. Dette gjøres gjennom å sende inn en ny søknad og oppgi disse ytelsene i den nye søknaden.

Du må også oppgi gaver fra privatpersoner som samlet er på 3 000 kroner eller mer i tilskuddsmåneden.

For de andre månedene skal du bare oppgi omsetning fra salg av leverte varer og utførte tjenester.

Inntekt eller avkastning fra kapital, fast eiendom eller andre finansielle eiendeler skal ikke tas med. Leieinntekter fra fast eiendom skal likevel tas med.

Slik beregner du omsetningsfallet

Denne formelen skal da brukes for å finne omsetningsfallet:

Omsetningsfall (i %) for foretak etablert mars 2019 eller tidligere =

Eksempel på utregning av omsetningsfall for foretak etablert i mars 2019 eller tidligere:

Foretak A har hatt følgende omsetning:

 • Januar 2019: 40 000 kr
 • Februar 2019: 60 000 kr (gjennomsnitt for januar og februar er 50 000 kr)
 • Mars 2019: 70 000 kr
 • Januar 2020: 110 000 kr
 • Februar 2020: 90 000 kr (gjennomsnitt for januar og februar er 100 000 kr)
 • Mars 2020: 20 000 kr fra salg av varer og tjenester, samt 5000 kr i tilskudd i forbindelse med virusutbruddet.

 

Omsetningsfallet beregnes da til 82,14 %. Siden omsetningsfallet er over 20 %, kan foretak A søke om tilskudd for mars 2020.

Denne formelen skal da brukes for å finne omsetningsfallet:

Omsetningsfall (i %) for foretak etablert april 2019 eller senere =

Omsetningsfall skal også regnes på grunnlag av omsetning i januar og februar 2020 dersom foretaket ikke hadde omsetning i samme måned i fjor som tilskuddsmåneden, eller dersom foretaket hadde null i omsetning samlet for januar og februar 2019.

Eksempel på utregning av omsetningsfall for foretak etablert april 2019 eller senere:

Foretak B ble etablert i juli 2019. Foretaket har hatt følgende omsetning disse månedene:

 • Januar 2020: 220 000 kr
 • Februar 2020: 180 000 kr (gjennomsnitt januar og februar = 200 000)
 • Mars 2020: 170 000
 • Foretak B har ikke mottatt andre tilskudd for mars 2020 i forbindelse med virusutbruddet

Siden omsetningsfallet er mindre enn 20 %, kan foretak B ikke søke om støtte for mars 2020.

Denne formelen skal da brukes for å finne omsetningsfallet:

Omsetningsfall (i %) for foretak etablert mars 2019 eller tidligere =

Eksempel på utregning av omsetningsfall for foretak etablert i mars 2019 eller tidligere:

Foretak A har hatt følgende omsetning:

 • Januar 2019: 40 000 kr
 • Februar 2019: 60 000 kr (gjennomsnitt for januar og februar er 50 000 kr)
 • April 2019: 70 000 kr
 • Januar 2020: 110 000 kr
 • Februar 2020: 90 000 kr (gjennomsnitt for januar og februar er 100 000 kr)
 • April 2020: 20 000 kr fra salg av varer og tjenester, samt 5000 kr i tilskudd i forbindelse med virusutbruddet.

Omsetningsfallet beregnes da til 82,14 %. Siden omsetningsfallet er over 30 %, kan foretak A søke om tilskudd for april 2020.

Denne formelen skal da brukes for å finne omsetningsfallet:

Omsetningsfall (i %) for foretak etablert april 2019 eller senere =

Eksempel på utregning av omsetningsfall for foretak etablert april 2019 eller senere:

Foretak B ble etablert i juli 2019. Foretaket har hatt følgende omsetning disse månedene:

 • Januar 2020: 220 000 kr
 • Februar 2020: 180 000 kr (gjennomsnitt januar og februar = 200 000)
 • April 2020: 170 000
 • Foretak B har ikke mottatt andre tilskudd for mars 2020 i forbindelse med virusutbruddet

Siden omsetningsfallet er mindre enn 30 %, kan foretak B ikke søke om støtte for april 2020.

Denne formelen skal da brukes for å finne omsetningsfallet:

Omsetningsfall (i %) for foretak etablert mars 2019 eller tidligere =

Eksempel på utregning av omsetningsfall for foretak etablert i mars 2019 eller tidligere:

Foretak A har hatt følgende omsetning:

 • Januar 2019: 40 000 kr
 • Februar 2019: 60 000 kr (gjennomsnitt for januar og februar er 50 000 kr)
 • Mai 2019: 70 000 kr
 • Januar 2020: 110 000 kr
 • Februar 2020: 90 000 kr (gjennomsnitt for januar og februar er 100 000 kr)
 • Mai 2020: 20 000 kr fra salg av varer og tjenester, samt 5000 kr i tilskudd i forbindelse med virusutbruddet.

Omsetningsfallet beregnes da til 82,14 %. Siden omsetningsfallet er over 30 %, kan foretak A søke om tilskudd for Mai 2020.

Denne formelen skal da brukes for å finne omsetningsfallet:

Omsetningsfall (i %) for foretak etablert april 2019 eller senere =

Eksempel på utregning av omsetningsfall for foretak etablert april 2019 eller senere:

Foretak B ble etablert i juli 2019. Foretaket har hatt følgende omsetning disse månedene:

 • Januar 2020: 220 000 kr
 • Februar 2020: 180 000 kr (gjennomsnitt januar og februar = 200 000)
 • Mai 2020: 170 000
 • Foretak B har ikke mottatt andre tilskudd for mai 2020 i forbindelse med virusutbruddet

Siden omsetningsfallet er mindre enn 30 %, kan foretak B ikke søke om støtte for mai 2020.

Slik beregner du tilskudd

For å beregne tilskudd for mars 2020, trenger du å vite tre ting:

Dersom foretaket er pålagt av staten å stenge, skal denne formelen brukes:

Eksempel på utregning av tilskudd for foretak som er pålagt av staten å stenge:

Foretak A er pålagt av staten å stenge. Omsetningsfallet for mars 2020 er 75 %. Summen av foretak A sine faste, uunngåelige kostnader i mars 2020 er 50 000 kroner

Dersom foretaket ikke er pålagt av staten å stenge, skal denne formelen brukes:

Eksempel på utregning av tilskudd for foretak som ikke er pålagt av staten å stenge:

Foretak C er ikke pålagt av staten å stenge. Omsetningsfallet for mars 2020 er 40 %. Summen av foretak C sine uunngåelige, faste kostnader i mars 2020 er 100 000 kroner

For å beregne tilskudd for april 2020, trenger du å vite tre ting:

Dersom foretaket er pålagt av staten å stenge, skal denne formelen brukes:

Eksempel på utregning av tilskudd for foretak som er pålagt av staten å stenge:

Foretak A er pålagt av staten å stenge. Omsetningsfallet for april 2020 er 75 %. Summen av foretak A sine faste, uunngåelige kostnader i april 2020 er 50 000 kroner

Dersom foretaket ikke er pålagt av staten å stenge, skal denne formelen brukes:

Eksempel på utregning av tilskudd for foretak som ikke er pålagt av staten å stenge:

Foretak C er ikke pålagt av staten å stenge. Omsetningsfallet for april 2020 er 40 %. Summen av foretak C sine uunngåelige, faste kostnader i april 2020 er 100 000 kroner

For å beregne tilskudd for mai 2020, trenger du å vite tre ting:

Omsetningsfall mai 2020
x Faste, uunngåelige kostnader mai 2020
x Justeringsfaktor 0,9

Omsetningsfall mai 2020
x Faste, uunngåelige kostnader mai 2020
x Justeringsfaktor 0,8

Tilskuddet kan begrenses etter følgende regler:

 • Hvis beregnet tilskudd er under 5000 kroner, vil tilskuddet ikke bli utbetalt.
 • Hvis beregnet tilskudd er over 30 millioner kroner, vil beløpet over 30 millioner kroner halveres når tilskuddet utbetales.
 • Tilskuddet kan ikke overstige 80 millioner kroner.
 • Som hovedregel kan ikke tilskuddet overstige omsetningsfallet i kroner som skyldes virusutbruddet.
 • Hvis foretaket har gått med underskudd, kan tilskuddet bli redusert avhengig av størrelsen på underskuddet, etter en særskilt beregningsmetode.
 • Foretak som ikke er stengt av staten må dekke en egenandel på 5 000 kroner av de faste, uunngåelige kostnadene.
 • Gjelder for april og mai, ikke mars: Beregnet normalomsetning for tilskuddsmåned 2020 kan ikke settes mer enn fem ganger høyere eller 20 % lavere enn faktisk omsetning i tilsvarende måned i 2019.

Har du spørsmål?

Kontakt oss