Disse foretakene kan få tilskudd

Finn ut hva som skal til for at foretaket kan få tilskudd gjennom kompensasjonsordningen.

For å vite hva som gjelder må du svare på mellom 1 og 11 spørsmål.

Foretaket kan få tilskudd dersom det innfrir alle disse kravene:

Foretak som ikke er skattepliktige til Norge kan ikke få tilskudd.

Registreringspliktige foretak må være registrert i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret senest 1. mars 2020.

For enkeltpersonforetak som ikke er registreringspliktige i Foretaksregisteret, holder det at registreringsmelding er mottatt av Enhetsregisteret senest 1. mars 2020.

For foretak som har gjennomført skattefri omdanning må det opprinnelige foretaket være registrert i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret senest 1. mars 2020, og det nystiftede foretaket må være registrert innen 1. september 2020.

Det er bare foretak som har ansatte som kan få tilskudd. Det betyr at foretaket må

 • være registrert i arbeidsgiverregisteret på tildelingstidspunktet
 • ha hatt minst en ansatt registrert i arbeidstakerregisteret siden 1. mars 2020
 • minst én ansatt må ha fått utbetalt lønn i minst én kalendermåned i perioden august 2019 til mars 2020

Det finnes imidlertid to unntak:

Foretaket

 • driver virksomhet som er lovlig.
 • har bankkontonummer knyttet til bankenes felles konto- og adresseregister.
 • kan dokumentere sin fullstendige eierstruktur.
 • har betalt skatter, avgifter og forskuddstrekk forfalt før 29. februar 2020.
 • har levert pliktige rapporteringer og meldinger 1. januar 2019 og frem til denne ordningen trådte i kraft.

Er foretaket etablert før 1. januar 2019 må foretaket også ha levert skattemelding for formues- og inntektsskatt og årsregnskap for 2018.

Foretaket må ikke:

 1. være under konkursbehandling.
 2. ha sendt melding til retten og bedt om konkursbehandling.
 3. være registrert i Foretaksregisteret under avvikling
 4. ha personer med ledende roller som er ilagt konkurskarantene.
 5. ha kreditorer som har sikret seg særskilt rett i betalinger til søkerens konto som medfører at støtte ikke vil kunne brukes til dekning av faste, uunngåelige kostnader.

Foretaket må ha omsetningsfall som følge av virusutbruddet på

  • minst 20 % i mars 2020
  • minst 30 % fra og med april 2020

Foretaket må ha faste, uunngåelige kostnader for å kunne motta tilskudd.

Som faste, uunngåelige kostnader mener vi kostnader som ikke kan reduseres på kort sikt i takt med aktivitetsnivået, for eksempel:

 1. Næringslokaler (husleie)
 2. Lys og varme
 3. Vann og avløp
 4. Forsikring
 5. Leie av utstyr og transportmidler
 6. Rentekostnader minus renteinntekter

Slik får du oversikt over dine faste, uunngåelige faste kostnader 

Dersom foretaket helt eller delvis driver innenfor disse næringene kan foretaket ikke få tilskudd:

 • Finansnæringen
 • Olje- og gassutvinningsselskaper som er under oljeskatteregimet
 • Selskaper som driver med produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet
 • Flyselskaper med norsk driftstillatelse
 • Private barnehager

Spesielt for enkelte foretak:

Har du spørsmål?