Slik endrer dere opplysninger

Finn ut hvordan dere endrer eller legger til opplysninger dersom dere allerede har sendt inn en søknad.

Dersom foretaket allerede har sendt inn en søknad og dere oppdager at søknaden har feil eller mangler informasjon, må dere sende inn en helt ny søknad.

Dersom dere mottar ytelser i form av tilskudd, støtte eller andre utbetalinger for samme måned som dere har søkt om tilskudd for, må dere sende ny søknad og oppgi disse ytelsene i den nye søknaden. Dette kan for eksempel være ytelser fra NAV som erstatter tapt inntekt, herunder kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere. Det samme gjelder ytelser fra andre tilskuddsordninger eller forsikringsordninger, for eksempel kompensasjon for tapte billettinntekter og deltakaravgifter.

I noen tilfeller kan det bli endringer i kompensasjonsordningen med virkning tilbake i tid som gjør at dere kan få mer tilskudd. Årsaken til dette er at behovet for tilskudd kan vise seg å bli endret i perioden ordningen skal gjelde for, slik at ordningen kan bli justert underveis. I disse tilfellene må dere også sende ny søknad.

Det er til enhver tid den sist innsendte søknaden som gjelder, og den nye søknaden vil automatisk erstatte den søknaden dere har sendt inn tidligere. Dette gjelder også etter dere har mottatt vedtak om tilskudd. Har dere allerede fått utbetalt tilskudd, vil differansen enten bli utbetalt eller innkrevd.

Hvis du vil betale tilbake tilskuddet

Hvis du av ulike grunner ønsker å betale tilbake det du har fått i tilskudd må du:

  • Send inn en ny søknad for den aktuelle perioden. Det er alltid siste søknad for perioden som gjelder.
  • Skrive 0 (null) som verdi i alle felter.

Du mottar et krav om tilbakebetaling med alle nødvendige betalingsopplysninger.

Når du får krav om tilbakebetaling, vil opplysningene fjernes fra oversikten over vedtak om tildelt tilskudd.