Dette skjer etter du har søkt

Finn ut hva som skjer etter du har sendt søknaden.

 1. Du får en kvittering i innboksen i Altinn.
  Vi sender deg en kvittering hvor vi bekrefter at vi har mottatt søknaden til innboksen i Altinn. Kvitteringen kommer til foretakets innboks, ikke din personlige.
 2. Vi behandler søknaden din.
  De fleste søknadene blir behandlet automatisk. Du vil da få svar innen få minutter. Dersom søknaden må behandles manuelt, kan det ta opptil tre uker før du får svar – men vi prøver å svare så raskt som mulig.
 3. Vi sender svar på søknaden din til innboksen i Altinn.
  Etter vi har behandlet søknaden, sender vi svar på søknaden i foretakets innboks i Altinn.
 4. Vi utbetaler penger til konto
  Dersom søknaden blir godkjent, betaler vi automatisk ut pengene til konto innen 2-3 virkedager. Pengene kommer inn på kontonummeret du oppga i søknaden.

Du kan gjøre endringer

Hvis du ser at du har sendt inn feil informasjon i søknaden eller at informasjon mangler, kan du søke på nytt. Dette gjelder også hvis det skjer endringer etter at søknaden er innvilget av skattekontoret og foretaket har fått utbetalt tilskudd for den aktuelle måneden. Det er den sist innsendte søknaden som gjelder.

Husk at du også må opplyse om ytelser foretaket har mottatt i form av tilskudd, støtte eller andre utbetalinger for samme måned som dere har søkt om tilskudd for. Dersom slike tilskudd mottas i ettertid, må du sende ny søknad og oppgi disse ytelsene i den nye søknaden. Dette kan for eksempel være ytelser fra NAV som erstatter tapt inntekt, herunder kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere. Det samme gjelder ytelser fra andre tilskuddsordninger eller forsikringsordninger, for eksempel kompensasjon for tapte billettinntekter og deltakaravgifter.

Du kan klage

Hvis foretaket har fått avslag på søknaden, kan du klage innen seks uker fra du mottar avslaget.