Kompensasjonsordningen for næringslivet – dette må du finne fram før du søker

Når du fyller ut søknadsskjemaet blir du bedt om å oppgi foretakets omsetning og kostnader.

Spesielt for sesongbaserte virksomheter: Dersom virksomheten er sesongbasert, finner du informasjon om sesongbasert virksomhet.

Før du begynner å fylle ut søknadsskjemaet, bør du finne fram:

 • Tall for måneden du søker tilskudd:
  • Faste, unngåelig kostnader for måneden du søker tilskudd
  • Omsetning for måneden du søker tilskudd
 • Tall for disse tidligere periodene:
  • Omsetning for tilsvarende måned i 2019 som du søker tilskudd for
  • Omsetning for januar og februar 2019
  • Omsetning for januar og februar 2020

Hvis foretaket ikke var etablert i tilsvarende måned i 2019 som den måneden du nå søker tilskudd for, trenger du kun tall for 2020.

Du skal ikke legge ved dokumentasjon i søknaden, men må legge fram dokumentasjon hvis vi spør om det.

Hvilke tall for faste, uunngåelige kostnader spør vi etter:

 • Leie næringslokale
 • Lys, varme
 • Renovasjon, vann, avløp, renhold mv.
 • Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l
 • Regnskap, revisjonshonorar, rådgivning o.l
 • Elektronisk kommunikasjon, porto mv.
 • Forsikring og avgifter på transportmidler
 • Kontingenter med fradragsrett
 • Forsikringspremie
 • Netto rentekostnader

Her kan du lese mer om faste, uunngåelige kostnader.

Du må også gjøre en vurdering av om kostnadene i sin helhet kvalifiserer for tilskudd, eller om de må justeres. For eksempel kan du bare føre opp den delen av kostnaden som hører til måneden du søker tilskudd for. I tillegg må du ta bort variable komponenter av kostnadene, for eksempel den delen av bilforsikringspremien som er knyttet til kilometerstand og den delen av husleien som er knyttet til omsetning. Her er flere eksempler på justering og behandling av faste, uunngåelige kostnader.

Hvilke tall for omsetning spør vi etter:

 1. Faktisk omsetning for måneden du søker tilskudd for
 2. Annen mottatt støtte i forbindelse med virusutbruddet for måneden du søker tilskudd for
 3. Omsetning for tilsvarende måned i 2019 (gjelder ikke for foretak som er etablert senere)
 4. Total omsetning for januar og februar 2019 (gjelder ikke for foretak som er etablert senere)
 5. Total omsetning for januar og februar 2020

Med omsetning mener vi inntekt fra salg av varer som er levert og tjenester som er utført av foretaket i den aktuelle måneden, selv om leveransene ikke er fakturerte.

Omsetning omfatter også stønad mottatt fra NAV som erstatter slik inntekt, for eksempel sykepenger, foreldrepenger, omsorgspenger og kompensasjon for selvstendig næringsdrivende og frilansere. Det samme gjelder andre tilskuddsordninger og forsikringsordninger som erstatter tapt omsetning, for eksempel kompensasjon for tapte billettinntekter og deltakaravgifter, som administres av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Du skal bare føre opp inntekter som er skattepliktige i Norge. Inntekt eller avkastning fra kapital, fast eiendom eller andre finansielle eiendeler skal ikke tas med. Leieinntekter fra fast eiendom skal likevel tas med. Merverdiavgift og særavgifter knyttet til salgsinntekt regnes ikke som inntekt.

Det er omsetningen for den måneden du søker tilskudd, dvs. verdien av varer som er levert og tjenester som er utført inklusive fortjeneste, som skal oppgis. Dette gjelder uavhengig av den regnskapsmessige behandlingen av salgene. For bygge- og anleggskontrakter innebærer det at omsetningen skal periodiseres etter løpende avregningsmetode med fortjeneste.

Slik vil søknadsprosessen foregå

1. Sjekk om foretaket kan søke tilskudd

Vi hjelper deg i søknadsportalen med å avklare om foretaket kan søke tilskudd, ved å stille deg noen spørsmål.

2. Finn frem opplysninger

Du trenger å finne blant annet foretakets omsetningstall og faste, uunngåelige kostnader. Vi gir deg flere detaljer før du åpner søknadsskjemaet.

3. Send oss søknad

Du fyller ut søknadsskjemaet på nett.

4. Vi svarer så raskt vi kan

Normalt får du svar på søknaden umiddelbart, men det kan ta inntil tre uker. Du får beskjed fra Skatteetaten i foretakets meldingsboks i Altinn. Hvis søknaden godkjennes, er pengene på kontoen som har blitt oppgitt i søknaden innen 2-3 virkedager.