Innsyn i vedtak om tildelt tilskudd

Foretak med stort omsetningsfall som følge av virusutbruddet kan søke om tilskudd for tapt omsetning. Vedtak om tildelt tilskudd er tilgjengelig i en egen oversikt.

Vedtak vil kunne bli endret både som følge av kontroller utført av tilskuddsmyndigheten eller nye opplysninger fra søker.

Det vil være det til enhver tid gjeldende vedtaket som vil fremgå av oversikten.

Opplysninger fra kompensasjonsordningen oppdateres daglig