Slik klager dere på et vedtak

Et vedtak er brevet foretaket får i Altinn etter at søknaden er behandlet. Her står det om foretaket har fått tilskudd og tilskuddets størrelse. Dersom foretaket ikke har fått tilskudd, vil grunnen til dette fremgå av brevet. Dere har rett til å klage på vedtaket dere har fått.

Dette må være med i klagen

I klagen må dere svare på:

  • Hvilket vedtak dere klager på
    Skriv referansenummeret som står under «Vår referanse» på vedtaket dere klager på. Du finner referansenummeret øverst til høyre i brevet.
  • Hvorfor klager dere på dette vedtaket
    Skriv begrunnelsen for å klage. Ta med alle opplysninger og dokumentasjon som dere mener kan ha betydning for vurdering av klagen.
  • Hvilke endringer dere ønsker.

Frist for å klage

Klagen må sendes innen seks uker etter at dere mottok vedtaket i Altinn.

Hvis dere sender klagen senere enn seks uker, blir klagen vanligvis avvist. I noen spesielle tilfeller kan vi imidlertid behandle klagen selv om den kommer for sent.

Klagen kan uansett ikke behandles hvis det er gått mer enn ett år etter at vedtaket ble fattet.

Send klage

Du kan ikke sende spørsmål eller avklaringer.

Hvis du lurer på noe du ikke finner svar på her på kompensasjonsordning.no, må du ringe oss på 22 07 80 10 (fra utlandet +47 22 07 80 10).

Vi kan ikke si noe om når søknaden deres er ferdig behandlet. Du får beskjed fra Skatteetaten i foretakets meldingsboks i Altinn.

Hvis du er usikker på om foretaket har rett til å motta tilskudd, eller lurer på hvor mye tilskuddet vil være, kan du beregne tilskudd selv. Du kan også lese mer om omsetningsfall og  faste, uunngåelige kostnader.

Logg inn via ID-porten:

Dette skjer etter at dere har sendt klagen

Vi vurderer klagen. Vi holder dere oppdatert om hva som skjer videre i foretakets innboks i Altinn.

Hvis vi er enige i klagen, gjør vi om på vedtaket.

Hvis vi ikke er enige i klagen, sender vi den videre til behandling i Skattedirektoratet som er klageinstans. Hvis Skattedirektoratet er enige i klagen, gjør vi om på vedtaket. Hvis Skattedirektoratet ikke er enige i klagen, blir søknaden endelig avslått.

Dekning av saksomkostninger

Dersom vi er enige i klagen din, kan dere i noen tilfeller ha rett til å få dekket kostnadene dere har hatt ved å klage. Hvis dere mener å ha krav på dette, må dere sende oss en skriftlig henvendelse.