Omsetning – slik beregner du omsetningsfall

For å motta tilskudd må foretaket ha hatt omsetningsfall.

Her får du hjelp til å forstå hvordan du regner ut dette.

Det er egne beregningsregler for foretak med sesongbasert virksomhet.

Minst 30 prosent i mai

For å motta tilskudd må omsetningsfallet ha vært

  • minst 20 prosent hvis du søker tilskudd for mars
  • minst 30 prosent hvis du søker tilskudd for april eller mai

Slik beregner du omsetningsfallet for tilskuddsmåneden

For å finne frem til omsetningsfallet, må du sammenligne foretakets faktiske omsetning i tilskuddsmåneden i 2020 med hva som var foretakets beregnede normalomsetning for tilskuddsmåneden. Omsetningsfallet utgjør differansen mellom beregnet normalomsetning og faktisk omsetning, delt på beregnet normalomsetning.

Disse tallene skal dere bruke

For tilskuddsmåneden i 2020 skal dere oppgi inntekt fra salg av leverte varer og utførte tjenester, selv om de ikke er fakturert. Salg av varer og tjenester må være innenfor næringer som faller inn under ordningen i Norge.

Dersom dere mottar ytelser i form av tilskudd, støtte eller andre utbetalinger for samme måned som dere har søkt om tilskudd for, må dere oppgi disse ytelsene i søknaden. Dette kan for eksempel være ytelser fra NAV som erstatter tapt inntekt, herunder kompensasjon for selvstendig næringsdrivende og frilansere. Det samme gjelder ytelser fra andre tilskuddsordninger eller forsikringsordninger, for eksempel kompensasjon for tapte billettinntekter og deltakaravgifter.

Inntekt eller avkastning fra kapital, fast eiendom eller andre finansielle eiendeler skal ikke tas med. Leieinntekter fra fast eiendom anses likevel som omsetning.

Beregnet normalomsetning utgjør inntekt fra salg av leverte varer og utførte tjenester i samme måned som tilskuddsmåneden i 2019, korrigert for den prosentvise veksten i omsetning fra januar og februar 2019 til januar og februar 2020.

Dersom foretaket verken har omsetning i januar/februar 2019 eller i januar/februar 2020, settes vekstfaktoren til 1.

For følgende foretak skal beregnet normalomsetning i tilskuddsmåneden imidlertid utgjøre gjennomsnittlig månedlig omsetning i januar og februar 2020:

  • Foretak etablert mindre enn ett år tidligere enn tilskuddsmåneden
  • Foretak som har foretatt omstrukturering som fisjon eller fisjon i 2019
  • Foretak uten omsetning i samme måned som tilskuddsmåneden i 2019
  • Foretak uten omsetning i januar og februar 2019, men som har omsetning i januar/februar 2020

Ved beregning av den prosentvise veksten i omsetning fra januar og februar 2019 til januar og februar 2020, kan bokførte opplysninger om omsetning i disse månedene benyttes. Det forutsetter at salgsdokumentasjonen er utstedt og bokført etter bestemmelsene i eller i medhold av bokføringsloven, og at bokførte opplysninger brukes for å fastslå omsetning i alle månedene januar og februar 2019 og januar og februar 2020.

For beregning av tilskudd for april og mai: 

Dersom beregnet normalomsetning i april og mai 2020 fastsettes på grunnlag av omsetning i tilsvarende måned 2019, kan beregnet normalomsetning ikke settes mer enn fem ganger høyere eller 20 % lavere enn faktisk omsetning. 

Denne formelen skal da brukes for å finne omsetningsfallet:

Omsetningsfall (i %) for foretak etablert mars 2019 eller tidligere =

Eksempel på utregning av omsetningsfall for foretak etablert i mars 2019 eller tidligere:

Foretak A har hatt følgende omsetning:
Januar 2019: 40 000 kroner
Februar 2019: 60 000 kroner (gjennomsnitt for januar og februar er 50 000 kr)
Mars 2019: 70 000 kroner

Januar 2020: 110 000 kroner
Februar 2020: 90 000 kroner (gjennomsnitt for januar og februar er 100 000 kroner)
Mars 2020: 20 000 kroner fra salg av varer og tjenester, samt 5000 kr i tilskudd i forbindelse med virusutbruddet.

Siden omsetningsfallet er over 20 %, kan foretak A søke om tilskudd for mars 2020.

Denne formelen skal da brukes for å finne omsetningsfallet:

Omsetningsfall (i %) for foretak etablert april 2019 eller senere =

Eksempel på utregning av omsetningsfall for foretak etablert april 2019 eller senere:

Foretak B ble etablert i juli 2019. Foretaket har hatt følgende omsetning disse månedene:

Januar 2020: 220 000 kroner
Februar 2020: 180 000 kroner (gjennomsnitt januar og februar = 200 000 kroner)
Mars 2020: 170 000 kroner
Foretak B har ikke mottatt andre tilskudd for mars 2020 i forbindelse med virusutbruddet

Siden omsetningsfallet er mindre enn 20 %, kan foretak B ikke søke om støtte for mars 2020.

Har du spørsmål?