Foretak som ble pålagt av staten å stenge

For månedene juni, juli og august 2020 er det ingen foretak som er pålagt av staten å stenge. Det betyr at beregning av tilskudd for disse månedene beregnes etter samme regler uavhengig av om foretakene holder åpent eller stengt.

For månedene mars, april og mai 2020 gjelder det særlige beregningsregler for tilskudd til foretak som ble pålagt av staten å stenge.

 • Hvis foretaket er pålagt å stenge av staten, kan tilskuddet maksimalt utgjøre 90 % av faste, uunngåelige kostnader.
 • Hvis foretaket ikke er pålagt å stenge av staten, kan tilskuddet maksimalt utgjøre 80 % av faste, uunngåelige kostnader.

For at foretaket skal regnes som pålagt av staten å stenge, må minimum 50 % av foretakets omsetning i januar og februar 2020 komme direkte fra aktiviteten som staten har pålagt å stenge.

Hvis foretaket er rammet av indirekte omsetningsfall, regnes ikke foretaket som pålagt av staten å stenge. Tilskuddet kan da maksimalt utgjøre 80 % av faste, uunngåelige kostnader.

 

Foretak som har stengt fordi de ikke klarer å overholde smittevernkrav og/eller anbefalingene om avstand og personer i gruppe etter Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften), anses ikke pålagt stengt av staten.

Mange foretak har fått mulighet til å gjenåpne, og det er derfor ulike regler for hvem som anses stengt i de ulike tilskuddsmånedene.

Foretak som anses stengt av staten er blitt endret ved forskriftsendring 15. mai 2020. Forskriftsendringen gjelder fra og med mars måned. Du kan endre allerede innsendt søknad.

Følgende foretak anses som pålagt stengt av staten i mars og april:

 1. Foretak som var omfattet av vedtak 12. mars om stenging i medhold av smittevernloven og § 12 første ledd bokstav e i Covid-19-forskriften slik denne var formulert fra 16. april til 11. mai 2020:

Følgende virksomheter skal holde stengt:

 1. e) andre opplærings- og utdanningsinstitusjoner hvor mer enn 5 personer samles i gruppe og fysisk avstand mellom personer på minst 2 meter ikke kan overholdes.

Kjøreskoler, danseskoler og rideskoler anses stengt etter denne bestemmelsen.

 1. Foretak som var omfattet av vedtak 12. mars om stenging i medhold av smittevernloven og § 14 i Covid-19-forskriften slik denne ble fastsatt 27. mars:

Følgende virksomheter skal holde stengt

 1. a)    serveringssteder hvor det ikke serveres mat. Serveringssteder omfatter kafe, bar, pub og utesteder som diskotek, nattklubb eller lignende.
 2. b)    virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking (piercing) og liknende tilbud
 3. c)    treningssentre, svømmehaller, badeland, fornøyelsesparker, bingohaller og liknende tilbud.

Følgende typer virksomheter anses også som stengt etter denne bestemmelsen:

 • Badstuer
 • Dyrehager
 • Akvarier
 • Opplevelsessentre
 • Lekeland
 • Bowlinghaller
 • Go-cart
 • Bussreiser (turreiser)
 • Dansestudio
 1. Foretak som var omfattet av vedtak 12. mars om stenging i medhold av smittevernloven og § 16 i Covid-19-forskriften slik denne ble fastsatt 27. mars:

Følgende offentlige og private virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten kan bare tilby tjenester dersom grunnleggende krav til smittevern ivaretas:

 • fysioterapeuter, herunder manuellterapeuter
 • kiropraktorer
 • optikere
 • fotterapeuter
 • logopeder
 • psykologer
 • virksomheter som tilbyr alternativ behandling
 • andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses som nødvendig helsehjelp

4.Tannleger

I veiledning til tannhelsetjenesten 12. mars ble det anbefalt å utsette all tannbehandling som ikke var akutt. Anbefalingen omfattet alt personell som er involvert i tannbehandling, slik som tannleger, tannpleiere, tannhelsesekretærer m.fl., i både privat og offentlig tannhelsetjeneste. Anbefalingen gjaldt til 20. april. Tannklinikker anses derfor som stengt av staten for tilskuddsmånedene mars og april.

Følgende foretak anses som pålagt stengt av staten i mai:

 1. Foretak som var omfattet av § 12 første ledd bokstav e i Covid-19-forskriften slik denne var formulert fra 16. april til 11. mai 2020:

Følgende virksomheter skal holde stengt:

 1. e) andre opplærings- og utdanningsinstitusjoner hvor mer enn 5 personer samles i gruppe og fysisk avstand mellom personer på minst 2 meter ikke kan overholdes.

Kjøreskoler, danseskoler og rideskoler anses stengt etter denne bestemmelsen.

 1. Foretak som var omfattet av § 14 i Covid-19-forskriften slik denne var formulert fra 7. mai 2020:

Følgende virksomheter skal holde stengt

 1. a)    serveringssteder hvor det ikke serveres mat. Serveringssteder omfatter kafe, bar, pub og utesteder som diskotek, nattklubb eller lignende.
 2. b)    treningssentre, svømmehaller, badeland, fornøyelsesparker og lignende tilbud.
 3. c) bingohaller, spillehaller og liknende.

Følgende typer virksomheter anses også stengt etter denne bestemmelsen:

 • Badstuer
 • Dyrehager
 • Akvarier
 • Opplevelsessentre
 • Lekeland
 • Bowlinghaller
 • Go-cart
 • Bussreiser (turreiser)
 • Dansestudio

Følgende foretak har fått mulighet til å gjenåpne, og anses derfor ikke lenger som pålagt stengt av staten for tilskuddsmåneden mai:

 1. Foretak som var omfattet av § 14 b i Covid-19-forskriften slik denne var formulert frem til 27. april:
  Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking (piercing) og liknende tilbud
 2. Foretak som er omfattet av § 16 i Covid-19-forskriften:
  • Fysioterapeuter, herunder manuellterapeuter
  • Kiropraktorer
  • Optikere
  • Fotterapeuter
  • Logopeder
  • Psykologer
  • Virksomheter som tilbyr alternativ behandling
  • Andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses som nødvendig helsehjelp

  Kravet i Covid-19-forskriften om to meters avstand mellom behandler og pasient ble opphevet 16. april, og erstattet av krav om rutiner for god hygiene mv. Ettersom det dermed ikke lenger foreligger et generelt forbud mot slik virksomhet, men det er opp til den enkelte tjenesteyter å tilpasse seg smittevernskravene for bransjen, er ikke disse lenger å anse som stengt av staten.

 3. Tannleger

Kommunale vedtak regnes ikke som pålagt av staten å stenge

Har foretaket stengt som følge av et kommunalt vedtak, uten at stengingen følger av statlig vedtak, regnes ikke foretaket som pålagt stengt etter kompensasjonsordningen.

Avlyste kultur- og idrettsarrangementer regnes ikke som pålagt stengt

Aktører innenfor kulturlivet og idretten som har måttet avlyse arrangementer i tråd med Covid-19-forskriften §13, anses ikke som pålagt av staten å stenge.

Slik søker du tilskudd

Se hvem som kan få tilskudd og hvordan du går frem for å søke