Foretak som er pålagt av staten å stenge

Om foretaket ble pålagt av staten å stenge, påvirker dette hvor mye foretaket kan få i tilskudd.

Dette betyr det for beregningen av tilskudd

 • Hvis foretaket er pålagt å stenge av staten, kan tilskuddet maksimalt utgjøre 90 % av faste, uunngåelige kostnader.
 • Hvis foretaket ikke er pålagt å stenge av staten, kan tilskuddet maksimalt utgjøre 80 % av faste, uunngåelige kostnader.

For at foretaket skal regnes som pålagt av staten å stenge, må minimum 50 % av omsetningen i foretaket komme direkte fra aktiviteten som staten har pålagt å stenge.

Hvis foretaket er rammet av indirekte omsetningsfall, regnes ikke foretaket som pålagt av staten å stenge. Tilskuddet kan da maksimalt utgjøre 80 % av faste, uunngåelige kostnader.

Slik vet du om foretaket ble pålagt å stenge

Foretak som har stengt fordi de ikke klarer å overholde smittevernkrav og/eller anbefalingene om avstand og personer i gruppe etter Covid 19-forskriften § 4, anses ikke pålagt stengt av staten.

Foretak som anses stengt av staten er blitt endret ved forskriftsendring 15. mai 2020. Forskriftsendringen gjelder fra og med mars måned. Du kan endre allerede innsendt søknad. 

Følgende foretak anses som pålagt stengt av staten:

1. Foretak som var omfattet av § 12 første ledd bokstav e i Covid-19-forskriften slik denne var formulert fra 12. mars:

Følgende virksomheter skal holde stengt:

e) andre opplærings- og utdanningsinstitusjoner hvor mer enn 5 personer samles i gruppe og fysisk avstand mellom personer på minst 2 meter ikke kan overholdes.

Kjøreskoler, danseskoler og rideskoler anses stengt etter denne bestemmelsen.

2. Foretak som var omfattet av § 14 i Covid-19-forskriften slik denne var formulert fra 12. mars:

a)    serveringssteder hvor det ikke serveres mat. Serveringssteder omfatter kafe, bar, pub og utesteder som diskotek, nattklubb eller lignende.

b)    virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking (piercing) og liknende tilbud

c)    treningssentre, svømmehaller, badeland, fornøyelsesparker, bingohaller og liknende tilbud.

Følgende typer virksomheter anses dessuten som stengt ifølge denne bestemmelsen:

 • Badstuer
 • Dyrehager
 • Akvarier
 • Opplevelsessentre
 • Lekeland
 • Bowlinghaller
 • Go-cart
 • Bussreiser (turreiser)
 • Dansestudio

3. Foretak som var omfattet av § 16 i Covid-19-forskriften slik denne var formulert fra 12. mars:

Følgende offentlige og private virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten kan bare tilby tjenester dersom grunnleggende krav til smittevern ivaretas:

 • fysioterapeuter, herunder manuellterapeuter
 • kiropraktorer
 • optikere
 • fotterapeuter
 • logopeder
 • psykologer
 • virksomheter som tilbyr alternativ behandling
 • andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses som nødvendig helsehjelp

At grunnleggende krav til smittevern ivaretas, innebærer at virksomheten skal sørge for at pasientbehandling skjer med to meters avstand mellom behandler og pasient, at det er utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt.

4.Tannleger

I veiledning til tannhelsetjenesten 12. mars ble det anbefalt å utsette all tannbehandling som ikke var akutt. Anbefalingen omfattet alt personell som er involvert i tannbehandling, slik som tannleger, tannpleiere, tannhelsesekretærer m.fl., i både privat og offentlig tannhelsetjeneste. Anbefalingen gjaldt til 20. april. Tannklinikker anses derfor som stengt av staten for tilskuddsmånedene mars og april.

Kommunale vedtak regnes ikke som pålagt av staten å stenge

Har foretaket stengt som følge av et kommunalt vedtak, uten at stengingen følger av statlig vedtak, regnes ikke foretaket som pålagt stengt etter kompensasjonsordningen.

Avlyste kultur- og idrettsarrangementer regnes ikke som pålagt stengt

Aktører innenfor kulturlivet og idretten som har måttet avlyse arrangementer i tråd med Covid 19-forskriften §13, anses ikke som pålagt av staten å stenge.

Slik søker du tilskudd